Zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. - BM Restrukturyzacje - BM Restrukturyzacje

Zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

12/07/2021

Miło nam poinformować, że Sąd Restrukturyzacyjny zatwierdził układ, w którym spółka BM Restrukturyzacje pełniła funkcję nadzorcy układu dla klienta z branży motoryzacyjnej. Wartość wierzytelności objętych układem to ponad 1 milion złotych. Cieszy nas szczególnie fakt, że uzyskaliśmy 100 % poparcie układu przez wierzycieli.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą obsługi uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego COVID 19