Raport na temat stanu niewypłacalności w Polsce - BM Restrukturyzacje - BM Restrukturyzacje

Raport na temat stanu niewypłacalności w Polsce

17/07/2021

W dniu 6 lipca 2021 r. ukazał się raport sporządzony przez Coface, lidera rynku ubezpieczeń należności i zapewnienia przedsiębiorcom ochrony przed ryzykiem braku płatności, w zakresie niewypłacalności firm w Polsce w I półroczu 2021 r.

Raport ten jednoznacznie wskazuje na gwałtowny wzrost popularności w 2021 r. tzw. Uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które zostało wprowadzone w 2020 r. na podstawie przepisów Tarczy 4.0.  Liczba uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych w pierwszej połowie 2021 r. wyniosła 795 i jest prawie dwukrotnie większa, niż wszystkich razem wziętych innych rodzajów, których ogólna liczba wyniosła 380.

W pierwszym półroczu 2020 r. większym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszy się również postępowań o zatwierdzenie układu. W pierwszej połowie 2020 r. przeprowadzono zaledwie 2 takie postępowania, natomiast w pierwszym półroczu 2021 r. było ich aż 81.

Wzrost popularności uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego odbywa się kosztem pozostałych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Przede wszystkim znaczący spadek popularności odnotowywało przyspieszone postępowanie układowe (spadek ze 122 do 62) oraz postępowanie sanacyjne (spadek z 56 do 30).

Sam trend niewypłacalności w Polsce w pierwszej połowie 2021 r. jest zdecydowanie zwyżkowy.  Do połowy 2020 r. niewypłacalność dotknęła 452 przedsiębiorców, natomiast w pierwszej połowie 2021 r. niewypłacalnych było ich aż 1175. Wzrost rok do roku wyniósł więc 160 %.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronach internetowych Coface: Paris, 21 janvier 2013 (coface.com)

 

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. W ramach obsługi oferujemy przede wszystkim możliwość pełnienia funkcji nadzorcy postępowania oraz kompleksowe przeprowadzenie całego procesu, od jego otwarcia, aż do zatwierdzenia układu przed sądem.