Zakończone sprawy

28 stycznia 2022
Zatwierdzenie układu w postępowaniu dłużnika z branży transportowej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 11 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 850 000 zł. W ramach postępowania udało się zredukować wysokość części zobowiązań głównych o 30 %, umorzyć odsetki oraz koszty dochodzenia wierzytelności. Układ przewiduje spłatę wierzytelności w miesięcznych ratach w okresie 8 lat.
5 stycznia 2022
Zatwierdzenie układu w postępowaniu dłużnika z branży budowlanej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo świadczące usługi budowlane. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 11 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 670 000 zł. W ramach postępowania udało się zredukować wysokość części zobowiązań głównych o 20 %, umorzyć odsetki oraz koszty dochodzenia wierzytelności. Układ przewiduje spłatę wierzytelności w miesięcznych ratach w okresie 8 lat.
4 stycznia 2022
Zatwierdzenie układu w postępowaniu dłużnika z branży leśnej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo świadczące usługi w ramach branży leśnej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było ponad 30 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 2 000 000 zł. W skład wierzycieli wchodziły m.in. banki, wierzyciele prywatni zabezpieczeni hipotecznie na majątku dłużnika oraz instytucje publicznoprawne jak Urząd Skarby czy ZUS. W ramach postępowania udało się zredukować wysokość części zobowiązań głównych o 10 %, umorzyć odsetki oraz koszty dochodzenia wierzytelności. Układ przewiduje spłatę wierzytelności w miesięcznych ratach w okresie 7 lat.
2 listopada 2021
Zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnego szpitala
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym był prywatny szpital w województwie łódzkim. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było ponad 230 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 16 000 000 zł. W ramach prowadzonego postępowania udało się wynegocjować znaczną redukcję wierzytelności względem wierzycieli bankowych. Układ ma zostać spłacony w jednej racie, ze względu na korzystne rozstrzygnięcie procesów sądowych prowadzonych przez dłużnika i zapłatę zaległych zobowiązań od Narodowego Funduszu Zdrowia.
1 sierpnia 2021
Zatwierdzenie układu dłużnika z branży samochodowej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dla dłużnika prowadzącego działalność w branży samochodowej. Kwota wierzytelności objęta układem wynosiła około 1 200 000 zł. Na mocy przyjętego układu wierzytelności dłużnika zostały rozłożone na raty miesięczne płatne w okresie 10 lat.