Zakończone sprawy

14 marca 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży budowlanej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika (spółki cywilnej) z branży budowlanej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 57 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 3 400 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności, jak również dokonać redukcji kwoty głównej o 30 % w niektórych grupach.
1 marca 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży rolniczej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika, którym było gospodarstwo rolne. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 7 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 1 100 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności oraz rozłożyć na raty na okres 9 lat.
10 stycznia 2023
Zatwierdzenie układu w postępowaniu dłużnika z branży hotelarskiej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, z branży hotelarskiej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 10 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 700 000 zł.
4 listopada 2022
Zatwierdzenie układu w postępowaniu dłużnika z branży farmaceutycznej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, z branży farmaceutycznej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 30 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 3 000 000 zł. W ramach postępowania udało się częściowo zredukować zobowiązania i rozłożyć je na raty.
26 września 2022
Zatwierdzenie układu w postępowaniu dłużnika z branży budowlanej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo świadczące usługi branży budowlanej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 50 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 15 000 000 zł. W ramach postępowania udało się częściowo zredukować zobowiązania o 30%.
23 września 2022
Zawarcie układu w postępowaniu dłużnika z branży budowlanej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo świadczące usługi branży budowlanej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 5 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 4 700 000 zł. W ramach postępowania udało się zawrzeć układ częściowy dotyczący wierzycieli publicznoprawnych, rozłożenie wierzytelności na 9 lat.
22 września 2022
Zawarcie układu w postępowaniu dłużnika z branży odzieżowej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo świadczące usługi branży odzieżowej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 5 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 550 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz rozłożyć na raty na okres 8 lat.
15 września 2022
Zatwierdzenie układu w postępowaniu dłużnika z branży rolniczej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo rolne. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 7 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 1 200 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności oraz rozłożyć na raty na okres 9 lat.
13 sierpnia 2022
Zawarcie układu w postępowaniu dłużnika z branży meblarskiej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo świadczące usługi meblarskie. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 34 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 5 000 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć w całości części odsetek i rozłożyć na raty wierzytelności publicznoprawne na okres 4 lat.
1 sierpnia 2022
Zatwierdzenie układu w postępowaniu dłużnika z branży leśnej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo świadczące usługi leśne. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 10 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 1 000 000 zł. W ramach postępowania udało się rozłożyć wierzytelności na raty w okresie 5 lat.
1 lipca 2022
Zawarcie układu w postępowaniu dłużnika z branży finansowo-księgowej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo branży finansowo-księgowej, Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 5 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 300 000 zł. W ramach postępowania udało się rozłożyć na raty wierzytelności publicznoprawne na okres 4 lat.
28 stycznia 2022
Zatwierdzenie układu w postępowaniu dłużnika z branży transportowej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 11 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 850 000 zł. W ramach postępowania udało się zredukować wysokość części zobowiązań głównych o 30 %, umorzyć odsetki oraz koszty dochodzenia wierzytelności. Układ przewiduje spłatę wierzytelności w miesięcznych ratach w okresie 8 lat.
5 stycznia 2022
Zatwierdzenie układu w postępowaniu dłużnika z branży budowlanej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo świadczące usługi budowlane. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 11 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 670 000 zł. W ramach postępowania udało się zredukować wysokość części zobowiązań głównych o 20 %, umorzyć odsetki oraz koszty dochodzenia wierzytelności. Układ przewiduje spłatę wierzytelności w miesięcznych ratach w okresie 8 lat.
4 stycznia 2022
Zatwierdzenie układu w postępowaniu dłużnika z branży leśnej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo świadczące usługi w ramach branży leśnej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było ponad 30 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 2 000 000 zł. W skład wierzycieli wchodziły m.in. banki, wierzyciele prywatni zabezpieczeni hipotecznie na majątku dłużnika oraz instytucje publicznoprawne jak Urząd Skarby czy ZUS. W ramach postępowania udało się zredukować wysokość części zobowiązań głównych o 10 %, umorzyć odsetki oraz koszty dochodzenia wierzytelności. Układ przewiduje spłatę wierzytelności w miesięcznych ratach w okresie 7 lat.
2 listopada 2021
Zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnego szpitala
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym był prywatny szpital w województwie łódzkim. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było ponad 230 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 16 000 000 zł. W ramach prowadzonego postępowania udało się wynegocjować znaczną redukcję wierzytelności względem wierzycieli bankowych. Układ ma zostać spłacony w jednej racie, ze względu na korzystne rozstrzygnięcie procesów sądowych prowadzonych przez dłużnika i zapłatę zaległych zobowiązań od Narodowego Funduszu Zdrowia.
1 sierpnia 2021
Zatwierdzenie układu dłużnika z branży samochodowej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dla dłużnika prowadzącego działalność w branży samochodowej. Kwota wierzytelności objęta układem wynosiła około 1 200 000 zł. Na mocy przyjętego układu wierzytelności dłużnika zostały rozłożone na raty miesięczne płatne w okresie 10 lat.