Zakończone sprawy - BM Restrukturyzacje - BM Restrukturyzacje

Zakończone sprawy

25 czerwca 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży sprzedaży na rynku farmaceutycznym
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu, doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży sprzedaży na rynku farmaceutycznym. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 6 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 750 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz kwotę główną nawet o 40% w niektórych grupach wierzycieli. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
25 czerwca 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży działalności usługowej związanej z leśnictwem
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu, doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży działalności usługowej związanej z leśnictwem. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 3 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 276 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki w niektórych grupach wierzycieli. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
21 czerwca 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży sprzedaży na rynku HVAC
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu, doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży sprzedaży na rynku HVAC. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 9 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 1 480 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz kwotę główną nawet aż o 40% w niektórych grupach wierzycieli. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
11 czerwca 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży fotowoltaiki
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu, doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży fotowoltaiki. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 6 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 111 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz kwotę główną nawet o 30% w niektórych grupach wierzycieli. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
28 maja 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży content marketingu i mediów społecznościowych
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu, doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży content marketingu i mediów społecznościowych. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 9 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 384 500 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz kwotę główną nawet aż o 50% w niektórych grupach wierzycieli. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
13 maja 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży sprzedaży na rynku HVAC
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu, doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży sprzedaży na rynku HVAC. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 5 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 659 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz kwotę główną o 10% w niektórych grupach wierzycieli. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
27 kwietnia 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży odzieżowej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu, doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży odzieżowej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 22 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 9 148 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz kwotę główną nawet aż o 98% w niektórych grupach wierzycieli. Dodatkowo w postępowaniu dokonano także konwersji 2% wartości kwot wierzytelności głównej na udziały. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
16 kwietnia 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży zajmującej się budową infrastruktury, służącej doprowadzaniu wody i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu, doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży zajmującej się budową infrastruktury, służącej doprowadzaniu wody i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 7 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 417 454 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz kwotę główną o 30% w niektórych grupach wierzycieli. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
12 kwietnia 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży inżynierii wodnej, lądowej i sanitarnej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu, doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży inżynierii wodnej, lądowej i sanitarnej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 73 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 8 812 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz kwotę główną o 30% w niektórych grupach wierzycieli. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
11 kwietnia 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży psychologicznej i psychoterapeutycznej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu, doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży psychologicznej i psychoterapeutycznej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 19 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 621 754 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz kwotę główną o 30% w niektórych grupach wierzycieli. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
10 kwietnia 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży cukierniczej i piekarniczej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu, doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży cukierniczej i piekarniczej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 13 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 2 000 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz kwotę główną o 30% w niektórych grupach wierzycieli. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
5 kwietnia 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży stacji diagnostycznych i przeglądów technicznych samochodów
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu, doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży stacji diagnostycznych i przeglądów technicznych samochodów. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 5 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 1 816 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz kwotę główną o 50% w niektórych grupach wierzycieli. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
2 kwietnia 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży krawieckiej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu, doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży krawieckiej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 7 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 237 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz kwotę główną o 50% w niektórych grupach wierzycieli. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
28 marca 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży fotowoltaicznej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu, doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży fotowoltaicznej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 10 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 497 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki w niektórych grupach oraz kwotę główną o 40 %. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
27 marca 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży budowlanej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu, doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży budowlanej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 5 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 4 730 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki w niektórych grupach. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
25 marca 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży budowlanej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu, doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży budowlanej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 29 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 3 416 000 zł. W ramach postępowania w niektórych grupach udało się zredukować kwotę główną wierzytelności o 30% i umorzyć odsetki. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
25 marca 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży budowlanej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu, doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży budowlanej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 27 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 3 100 000 zł. W ramach postępowania w niektórych grupach udało się obniżyć kwotę główną wierzytelności o 30% i umorzyć odsetki. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
19 marca 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży cukierniczo-piekarniczej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu, doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży cukierniczo-piekarniczej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 10 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 1 225 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki w niektórych grupach oraz kwotę główną o 30 %. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
19 marca 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży gastronomicznej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu, doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży gastronomicznej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 4 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 1 200 000 zł. W ramach postępowania udało się rozłożyć okres spłaty na dogodne raty. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
15 marca 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży gastronomicznej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu, doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży gastronomicznej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 7 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 700 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki w niektórych grupach oraz kwotę główną o 20 %. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
30 stycznia 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży ubezpieczeniowej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży ubezpieczeniowej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 13 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 1 950 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki w niektórych grupach oraz kwotę główną o 30 %. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
24 stycznia 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży produkcyjnej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży produkcyjnej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 5 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 550 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki w niektórych grupach oraz kwotę główną o 40 %. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
19 stycznia 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży zarządzania nieruchomościami.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży zarządzania nieruchomościami. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 5 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 3 300 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki w niektórych grupach oraz kwotę główną o 50 %. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
19 stycznia 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży budownictwa dróg.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży budownictwa dróg. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 17 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 300 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki w niektórych grupach oraz kwotę główną o 20 %. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
17 stycznia 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży gastronomicznej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży gastronomicznej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 13 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 900 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki w niektórych grupach oraz kwotę główną o 30 %. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu.
15 stycznia 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży budowlanej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży budowlanej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 13 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 1 100 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki w niektórych grupach. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienia o zatwierdzeniu układu
8 stycznia 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży obrotu nieruchomościowej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży obrotu nieruchomościami. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 8 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 2 350 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz kwoty wierzytelności głównej o 30% w niektórych grupach. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
5 stycznia 2024
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży finansowej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży finansowej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 10 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 850 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz kwoty wierzytelności głównej o 50% w niektórych grupach. Sygnatura postępowania KR1S/GRz/118/2023 oraz KR1S/GRz-nu/132/2023. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
28 grudnia 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży transportowej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży transportowej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 9 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 900 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz kwoty wierzytelności głównej o 40% w niektórych grupach. Sygnatura postępowania ZG1E/GRz/39/2023 W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu
1 grudnia 2023
Zatwierdzenie układu klienta z branży sprzedaży hurtowej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży sprzedaży hurtowej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 9 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 1 000 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz kwoty wierzytelności głównej o 10% w niektórych grupach. Sygnatura postępowania WA1M/GRz/202/2023 W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu PDF.
29 listopada 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży budowlanej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży budowlanej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 26 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 3 000 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz kwoty wierzytelności głównej o 30% w niektórych grupach. Sygnatura postępowania KR1S/GRz/114/2023. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu PDF
29 listopada 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży zarządzania nieruchomościami.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży zarządzania nieruchomościami. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 16 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 600 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz kwoty wierzytelności głównej o 40% w niektórych grupach. Sygnatura postępowania KA1K/GRz/102/2023. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu PDF
17 listopada 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży gastronomicznej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży gastronomicznej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 25 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 2 200 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz kwoty wierzytelności głównej o 20% w niektórych grupach. Sygnatura postępowania KR1S/GRz/112/2023. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu PDF
14 listopada 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży rybołówstwa.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży rybołówstwa. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 18 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 5 200 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz kwoty wierzytelności głównej o 30% w niektórych grupach. Sygnatura postępowania KO1K/GRz-nu/27/2023. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu PDF
10 listopada 2023
Zatwierdzenie układu dla Dłużnika z branży gastronomicznej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży gastronomicznej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 3 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 800 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć wszystkie odsetki i koszty postępowania. Sygnatura postępowania OP1O/GRz/16/2023 W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu PDF
27 października 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży transportu drogowego.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży transportu drogowego. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 8 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ok. 500 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć kwotę główną wierzytelności o 30% w niektórych grupach oraz umorzyć odsetki. Sygnatura postępowania GL1G/GRz/50/2023. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu PDF
20 października 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży handlu detalicznego.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży handlu detalicznego. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 8 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 860 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć kwotę główną wierzytelności o 40% w niektórych grupach oraz umorzyć odsetki. Sygnatura postępowania KO1K/GRz/27/2023. W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu PDF
16 października 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży lakierniczej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży lakierniczej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 6 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 1 000 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć kwotę główną wierzytelności o 30% w niektórych grupach. Sygnatura postępowania BB1B/GRz-nu/41/2023 W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu PDF
12 października 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży agentów ubezpieczeniowych.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży agentów ubezpieczeniowych. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 9 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 550 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć kwotę główną wierzytelności o 20 i 30% w niektórych grupach. Sygnatura postępowania KR1S/GRz/52/2022 W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu PDF
12 października 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży pielęgniarskiej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży pielęgniarskiej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 7 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 600 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć kwotę główną wierzytelności o 40% w niektórych grupach. Sygnatura postępowania PO1P/GRz/37/2023 W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu PDF
10 października 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży medycznej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży medycznej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 10 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 900 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki w niektórych grupach. Sygnatura postępowania LD1M/GRz/37/2022 W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu.
30 września 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży ogrodniczej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży ogrodniczej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 15 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 2 000 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności oraz obniżyć stopę oprocentowania wierzytelności. Sygnatura postępowania . KZ1A/GRz/39/2023 W załączeniu postanowienie o zatwierdzeniu układu.
Załączniki:
Postanowienie o zatwierdzeniu układu.
7 września 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży odzieżowej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży odzieżowej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 17 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 1 900 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności, jak również dokonać redukcji kwoty głównej w niektórych grupach o 30%. Sygnatura postępowania KR1S/GRz/25/2022
6 września 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży RTV i AGD.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży RTV i AGD. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 11 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 760 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności, jak również dokonać redukcji kwoty głównej w niektórych grupach o 40%. Sygnatura postępowania KO1K/GRz/18/2023.
5 września 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży turystycznej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży turystycznej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 10 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 400 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności, jak również dokonać redukcji kwoty głównej w niektórych grupach o 40%. Sygnatura postępowania KR1S/GRz/67/2023
30 sierpnia 2023
Przyjęcie układu dla klienta z branży farmaceutycznej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika z branży farmaceutycznej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 6 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 750 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności, jak również dokonać redukcji kwoty głównej w niektórych grupach o 40%. Oczekujemy na zatwierdzenie układu.
23 sierpnia 2023
Przyjęcie układu dla klienta z branży spożywczej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika z branży doradztwa spożywczej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 9 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 1 200 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności, jak również dokonać redukcji kwoty głównej w niektórych grupach o 50% i 20%. Oczekujemy na zatwierdzenie układu.
10 sierpnia 2023
Przyjęcie układu dla klienta z branży doradztwa kredytowego.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika z branży doradztwa kredytowego. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 10 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 850 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności, jak również dokonać redukcji kwoty głównej w niektórych grupach o 50%. Oczekujemy na zatwierdzenie układu.
31 lipca 2023
Przyjęcie układu dla klienta z branży doradztwa nieruchomościowego
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika z branży doradztwa nieruchomościowego. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 12 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 550 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności, jak również dokonać redukcji kwoty głównej w niektórych grupach o 50%. Oczekujemy na zatwierdzenie układu.
14 lipca 2023
Przyjęcie układu dla klienta z branży odzieżowej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika z branży odzieżowej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 6 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 550 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności, jak również dokonać redukcji kwoty głównej w niektórych grupach o 50%. Oczekujemy na zatwierdzenie układu.
12 lipca 2023
Przyjęcie układu dla klienta z branży gastronomicznej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika z branży gastronomicznej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 41 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 1 900 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności, jak również dokonać redukcji kwoty głównej w niektórych grupach o 20 i 40%. Oczekujemy na zatwierdzenie układu.
29 czerwca 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży odzieżowej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży odzieżowej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 6 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 830 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności, jak również dokonać redukcji kwoty głównej w niektórych grupach o 30%. Sygnatura postępowania CZ1C/GRz-nu/43/2022.
19 czerwca 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży budowlanej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży budowlanej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 8 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 800 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności, jak również dokonać redukcji kwoty głównej w niektórych grupach o 30%. Sygnatura postępowania TR1T/GRz-nu/4/2023.
16 czerwca 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży odnawialnych źródeł energii.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży odnawialnych źródeł energii. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 10 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 550 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności, jak również dokonać redukcji kwoty głównej w niektórych grupach o 30%. Sygnatura postępowania: WA1M/GRz-nu/88/2022
19 maja 2023
Przyjęcie układu dla klienta z branży RTV i AGD.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży RTV i AGD. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 11 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 700 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności, jak również dokonać redukcji kwoty głównej w niektórych grupach o 40%.
19 maja 2023
Przyjęcie układu dla klienta z branży robót budowlanych.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży robót budowlanych. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 12 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 1 100 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności i rozłożyć spłatę na dogodne raty.
10 kwietnia 2023
Przyjęcie układu dla dłużnika z branży budowlanej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z branży budowlanej (budowa domów jednorodzinnych). Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 13 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 1 000 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności, jak również dokonać redukcji kwoty głównej o 30% w niektórych grupach.
7 kwietnia 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży suplementów diety.;
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika z suplementów diety. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 9 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 1 000 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności, jak również dokonać redukcji kwoty głównej o 50%. Sygnatura postępowania: WR1F/GRz-nu/67/2022
6 kwietnia 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży księgowej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika z branży księgowej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 21 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 700 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności, jak również dokonać redukcji kwoty głównej o 40 % i 50 % w niektórych grupach. Sygnatura sprawy: KR1S/GRz/23/2022
14 marca 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży budowlanej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika (spółki cywilnej) z branży budowlanej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 57 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 3 400 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności, jak również dokonać redukcji kwoty głównej o 30 % w niektórych grupach. Sygnatura postępowania: TR1T/GRz-nu/9/2022
1 marca 2023
Zatwierdzenie układu dla klienta z branży rolniczej.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do zatwierdzenia układu dłużnika, którym było gospodarstwo rolne. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 7 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 1 100 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności oraz rozłożyć na raty na okres 9 lat. Sygnatura sprawy: ZG1E/GRz-nu/9/2022
10 stycznia 2023
Zatwierdzenie układu w postępowaniu dłużnika z branży hotelarskiej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, z branży hotelarskiej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 10 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 700 000 zł. Sygnatura sprawy: GL1G/GRz-nu/16/2022
4 listopada 2022
Zatwierdzenie układu w postępowaniu dłużnika z branży farmaceutycznej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, z branży farmaceutycznej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 30 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 3 000 000 zł. W ramach postępowania udało się częściowo zredukować zobowiązania i rozłożyć je na raty.
26 września 2022
Zatwierdzenie układu w postępowaniu dłużnika z branży budowlanej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo świadczące usługi branży budowlanej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 50 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 15 000 000 zł. W ramach postępowania udało się częściowo zredukować zobowiązania o 30%.
23 września 2022
Zawarcie układu w postępowaniu dłużnika z branży budowlanej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo świadczące usługi branży budowlanej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 5 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 4 700 000 zł. W ramach postępowania udało się zawrzeć układ częściowy dotyczący wierzycieli publicznoprawnych, rozłożenie wierzytelności na 9 lat.
22 września 2022
Zawarcie układu w postępowaniu dłużnika z branży odzieżowej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo świadczące usługi branży odzieżowej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 5 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 550 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki oraz rozłożyć na raty na okres 8 lat.
15 września 2022
Zatwierdzenie układu w postępowaniu dłużnika z branży rolniczej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo rolne. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 7 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 1 200 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć odsetki od wierzytelności oraz rozłożyć na raty na okres 9 lat.
13 sierpnia 2022
Zawarcie układu w postępowaniu dłużnika z branży meblarskiej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo świadczące usługi meblarskie. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 34 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 5 000 000 zł. W ramach postępowania udało się umorzyć w całości części odsetek i rozłożyć na raty wierzytelności publicznoprawne na okres 4 lat.
1 sierpnia 2022
Zatwierdzenie układu w postępowaniu dłużnika z branży leśnej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo świadczące usługi leśne. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 10 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 1 000 000 zł. W ramach postępowania udało się rozłożyć wierzytelności na raty w okresie 5 lat.
1 lipca 2022
Zawarcie układu w postępowaniu dłużnika z branży finansowo-księgowej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo branży finansowo-księgowej, Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 5 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 300 000 zł. W ramach postępowania udało się rozłożyć na raty wierzytelności publicznoprawne na okres 4 lat.
28 stycznia 2022
Zatwierdzenie układu w postępowaniu dłużnika z branży transportowej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 11 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 850 000 zł. W ramach postępowania udało się zredukować wysokość części zobowiązań głównych o 30 %, umorzyć odsetki oraz koszty dochodzenia wierzytelności. Układ przewiduje spłatę wierzytelności w miesięcznych ratach w okresie 8 lat.
5 stycznia 2022
Zatwierdzenie układu w postępowaniu dłużnika z branży budowlanej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo świadczące usługi budowlane. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było 11 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła 670 000 zł. W ramach postępowania udało się zredukować wysokość części zobowiązań głównych o 20 %, umorzyć odsetki oraz koszty dochodzenia wierzytelności. Układ przewiduje spłatę wierzytelności w miesięcznych ratach w okresie 8 lat. Sygnatura sprawy: VIII GRz 73/21/S
4 stycznia 2022
Zatwierdzenie układu w postępowaniu dłużnika z branży leśnej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym było przedsiębiorstwo świadczące usługi w ramach branży leśnej. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było ponad 30 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 2 000 000 zł. W skład wierzycieli wchodziły m.in. banki, wierzyciele prywatni zabezpieczeni hipotecznie na majątku dłużnika oraz instytucje publicznoprawne jak Urząd Skarby czy ZUS. W ramach postępowania udało się zredukować wysokość części zobowiązań głównych o 10 %, umorzyć odsetki oraz koszty dochodzenia wierzytelności. Układ przewiduje spłatę wierzytelności w miesięcznych ratach w okresie 7 lat. Sygnatura sprawy: VIII GRz 15/21
2 listopada 2021
Zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnego szpitala
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dłużnika, którym był prywatny szpital w województwie łódzkim. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objętych było ponad 230 wierzycieli, a łączna suma wierzytelności wynosiła ponad 16 000 000 zł. W ramach prowadzonego postępowania udało się wynegocjować znaczną redukcję wierzytelności względem wierzycieli bankowych. Układ ma zostać spłacony w jednej racie, ze względu na korzystne rozstrzygnięcie procesów sądowych prowadzonych przez dłużnika i zapłatę zaległych zobowiązań od Narodowego Funduszu Zdrowia. Sygnatura sprawy:XIV GRz 28/21
1 sierpnia 2021
Zatwierdzenie układu dłużnika z branży samochodowej
W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym BM Restrukturyzacje pełnił funkcję nadzorcy układu doszło do przyjęcia układu dla dłużnika prowadzącego działalność w branży samochodowej. Kwota wierzytelności objęta układem wynosiła około 1 200 000 zł. Na mocy przyjętego układu wierzytelności dłużnika zostały rozłożone na raty miesięczne płatne w okresie 10 lat. Sygnatura sprawy: VIII GRz 16/20