Zespół
BM Restrukturyzacje

Bartosz Magnowski
Adwokat, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Bartosz Magnowski

t: 573 518 662
e: bartosz.magnowski@bmrestrukturyzacje.pl

Adwokat i Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny. Pełni funkcję nadzorcy układu, syndyka oraz pełnomocnika w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

Autor publikacji z zakresu prawa insolwencyjnego. Szkoli prawników i przedsiębiorców oraz popularyzuje wiedzę o rozwiązaniach prawnych dla podmiotów w sytuacjach kryzysowych.

Specjalizacje

Doświadczenie

 • Przeprowadzenie ponad 30 procesów restrukturyzacyjnych dla wiodących przedsiębiorstw z branży: telekomunikacyjnej, lotniczej, meblarskiej, energetycznej, spożywczej, medycznej, samochodowej.
 • Przeprowadzenie ponad 40 procesów upadłości przedsiębiorstw i upadłości konsumenckiej zarówno po stronie dłużników, jak i wierzycieli.
 • Szkoleniowiec z prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego dla przedsiębiorców, prawników i podmiotów z sektora publicznego.

Autor i współautor publikacji:

 • „Restrukturyzacja i upadłość z perspektywy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz NewConnect” Doradca Restrukturyzacyjny nr 25
 • „Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości. Perspektywa międzynarodowa i polska” red. dr hab. Rafał Adamus prof. Ucz. UO, adw. Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele, Legalis, 2021
 • „Zaskarżanie uchwały Rady Wierzycieli w przedmiocie propozycji układowych” Doradca Restrukturyzacyjny nr 14
 • „Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz” red. dr Kamil Szmid
 • „Emisja ratunkowa spółki publicznej w restrukturyzacji” Doradca Restrukturyzacyjny nr 15
 • „Odpowiedzialność karnoskarbowa syndyka na podstawie art. 77§1 Kodeksu Karnego Skarbowego z tytułu braku uiszczenia zaliczek na podatek dochodowy pracowników” Doradca Restrukturyzacyjny nr 17
 • „Restrukturyzacja dewelopera ma służyć firmie i jej klientom” portal prawo.pl
 • „Sanacja szansą dla najemców w centrach handlowych” Dziennik Gazeta Prawna
 • „Wierzyciel powinien zadbać o swoje interesy w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.” Dziennik Gazeta Prawna
Wojciech Młocek
Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Wojciech Młocek

t: 793 881 801
e: wojciech.mlocek@bmrestrukturyzacje.pl

Radca Prawny, Doradca restrukturyzacyjny. W swojej praktyce zajmuje się reprezentacją dłużników, nadzorców oraz syndyków w kilkudziesięciu postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Autor artykułów na temat prawa restrukturyzacyjnego oraz współautor komentarza do Tarcz Antykryzysowych. Prowadził liczne szkolenia dla przedsiębiorców oraz adwokatów na temat postępowań insolwencyjnych.

Specjalizacje

Doświadczenie

 • Udział w kilkudziesięciu postępowaniach restrukturyzacyjnych jako pełnomocnik dłużnika.
 • Reprezentacja dłużników w negocjacjach z wierzycielami.
 • Przygotowanie wniosków o otwarcie przyspieszonych postępowań układowych oraz postępowań sanacyjnych dla przedsiębiorstw z branż lotniczej, energetycznej, paliwowej, medycznej, produkcyjnej.
 • Reprezentacja wierzycieli w kilkunastu postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych w tym uczestnictwo w Radzie Wierzycieli oraz jej przewodniczenie.
 • Analiza i przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji: testu prywatnego wierzyciela, propozycji układowych, planu restrukturyzacyjnego.

Autor i współautor publikacji:

 • „Restrukturyzacja i upadłość z perspektywy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz NewConnect” Doradca Restrukturyzacyjny nr 25
 • „Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz” red. dr Kamil Szmid
 • „Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej komplementariuszem spółki komandytowej w przypadku upadłości lub likwidacji spółki komandytowej”, Doradca Restrukturyzacyjny, nr 21 (3/2020)
 • „Uproszczona restrukturyzacja wcale nie taka doskonała”, Dziennik Gazeta Prawna
 • „Otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w kolizji z wnioskiem o ogłoszenie upadłości”, Prawo.pl
Poznaj zakres udzielanego wsparcia Więcej