Firma w kryzysie
Restrukturyzacja sądowa i pozasądowa COVID – 19

Oferujemy wsparcie i obsługę w zakresie restrukturyzacji sądowej i pozasądowej COVID-19. Dokonujemy diagnozy przedsiębiorstwa, zajmujemy się problematyką zarządzania w kryzysie, poszukujemy podmiotów oferujących finansowanie. Podejmujemy się przeprowadzenia procesu restrukturyzacji jako nadzorca układu, a także nadzorujemy wykonanie układu.

84%

otwartych postępowań restrukturyzacyjnych to uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne COVID 19

4

miesiące ochrony przed egzekucją wierzycieli

10

tyle prowadzimy uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych

50 mln

tyle wierzytelności restrukturyzujemy w uproszczonej restrukturyzacji COVID 19

Restrukturyzacja pozasądowa COVID – 19

 • dla jednoosobowych firm i spółek niezależnie od wysokości przychodów i rozmiaru przedsiębiorstwa
 • ochrona przed egzekucją i wypowiedzeniem kluczowych umów na okres 4 miesięcy
 • bez udziału sądu na etapie otwarcia i zawarcia układu
 • średni czas uzyskania ochrony to 7 – 14 dni
 • obniżone koszty postępowania w stosunku do klasycznej restrukturyzacji sądowej
Pobierz pdf

Restrukturyzacja sądowa

 • dla jednoosobowych firm i spółek niezależnie od wysokości przychodów i rozmiaru przedsiębiorstwa
 • ochrona przedsiębiorstwa przed egzekucją i wypowiedzeniem kluczowych umów od 6 – 24 miesięcy
 • możliwość zawieszenia egzekucji jeszcze przed rozpoznaniem wniosku
 • możliwość odstąpienia od nierentownych umów
 • obsługa wszystkich rodzajów postępowań: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, sanacji
Pobierz pdf

Obszary wsparcia i obsługi

Diagnoza przedsiębiorstwa

Indywidualna analiza finansowa i ekonomiczna

Analiza finansowa i ekonomiczna przedsiębiorstwa to podstawa udanego procesu naprawczego. Każdą firmę tratujemy jak unikalny organizm, dla którego trzeba dobrać odpowiednie lekarstwo, dlatego analiza ustalana jest indywidualnie.

By zapewnić poczucie bezpieczeństwa naszych Klientów, określamy model i harmonogram naprawczy przyjętego procesu prawno-ekonomicznego – jego plan i terminarz.

Zarządzanie w kryzysie – interim manager

Dedykowany członek kadry zarządzającej

Pracujemy z managerami, dla których zarządzenie przedsiębiorstwem w kryzysie jest codziennością. Dedykowany manager, członek zarządu lub rady nadzorczej to dobre rozwiązanie dla większych podmiotów, których kadry zarządzające nie mają wystarczającego przygotowania na działanie w trudnym okresie.

Niejednokrotnie, w ramach restrukturyzacji, przekonaliśmy się, że pomysł kogoś, kto wie, jak zarządzać organizacją w kryzysie – interim managera – może zmienić wszystko.

Finansowanie

Poszukiwanie podmiotów finansujących firmy w kryzysie

Restrukturyzacja może być dobrą inwestycją. Mając to na uwadze, docieramy do podmiotów (w tym podmiotów publicznych), które finansują firmy w kryzysie.

Ze względu na różne oczekiwania inwestorów oraz instytucji publicznych, identyfikujemy właściwe finansowanie oraz przeprowadzamy przez cały proces jego pozyskania. Przygotowujemy wnioski i zapewniamy wsparcie w niniejszym procesie.

Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji jako nadzorca układu/pełnomocnik

Wsparcie klienta na każdym etapie restrukturyzacji

Oferujemy przeprowadzenie procesu restrukturyzacji przyjmując rolę nadzorcy układu, jej pełnomocnika. Nasze działania obejmują:

 1. Sporządzanie wniosku restrukturyzacyjnego: w przypadku restrukturyzacji sądowej to jeden z istotnych elementów procesu – „wizytówka” i „otwarcie”. Dobrze przygotowany wniosek powinien być mapą drogową całej restrukturyzacji.
 2. Negocjacje z wierzycielami i ustalenie propozycji układowych: w restrukturyzacji nie trzeba 100% przekonanych osób, jednak im więcej zadowolonych wierzycieli, tym lepsze relacje biznesowe po wyjściu z kryzysu. Mamy tego świadomość, więc negocjujemy nie paląc za sobą mostów.
 3. Komunikację kryzysową: nie trudno o niechęć wierzyciela, który musi poczekać na spłatę swoich należności i zgodzić się na redukcję zadłużenia. Budowanie jasnego przekazu i transparentnej komunikacja z wierzycielami oraz otoczeniem biznesowym przekłada się na wymierne korzyści wizerunkowe i finansowe. Staramy się, aby proces restrukturyzacji nie tylko nie zerwał relacji z partnerami biznesowymi, ale w miarę możliwości umocnił je.
 4. Sporządzanie planu restrukturyzacyjnego i testu prywatnego wierzyciela: istnieją trzy elementy dobrego planu restrukturyzacyjnego. Maksymalna prostota, realne założenia i spójna wizja. Mamy świadomość, że plan restrukturyzacyjny to dokument nie tylko dla sądu, ale przede wszystkim dla wierzycieli, którzy powinni zostać przekonani, że firma ma pomysł na wyjście z kryzysu.
 5. Przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli i zatwierdzenie układu: to ostatnie etapy procesu restrukturyzacji, w których popełnianych jest najwięcej błędów, a które mogą zaprzepaścić cały wysiłek postępowania. Wiemy jak ich unikać, gdyż nasz proces naprawczy jest zaplanowany i konsekwentnie wdrażany.

Wykonanie układu

Pomyślne zakończenie procesu restrukturyzacji

Zawarcie i zatwierdzenie układu to początek drogi do jego wykonania. Jako nadzorca jesteśmy łącznikiem pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami: łagodzimy konflikty i dbamy o pomyślne zakończenie procesu naprawy firmy.

Zdarza się, że zawarty układ nie jest możliwy do wykonania. Czasem warunki restrukturyzacji zobowiązań należy zmienić. Zapewniamy wsparcie w zmianie lub uchyleniu układu.