Zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym – branża farmaceutyczna – 4 mln złotych objęte układem.

16/12/2022

Zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym – branża farmaceutyczna – 4 mln złotych objęte układem.

Kolejny sukces w postępowaniu restrukturyzacyjnym BM Restrukturyzacje. W postępowaniu klienta z branży farmaceutycznej doszło do zatwierdzenia układu. Kwota wierzytelności objęta układem to. ok 4 mln złotych.