Zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym branża odzieżowa.

16/12/2022

Zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym branża odzieżowa.

Z radością informujemy, że BM Restrukturyzacje sp. z o.o. było nadzorcą układu w postępowaniu zakończonym prawomocnym zatwierdzeniem dla klienta z branży odzieżowej. Suma wierzytelności objętej układem to ok. 1 mln zł.