Jakie są największe wyzwania stojące przed firmami w dzisiejszych czasach? Partnerzy BM uczestnikami na Insol Europe - BM Restrukturyzacje - BM Restrukturyzacje

Jakie są największe wyzwania stojące przed firmami w dzisiejszych czasach? Partnerzy BM uczestnikami na Insol Europe

14/06/2024

Jakie są największe wyzwania stojące przed firmami w dzisiejszych czasach? Partnerzy BM uczestnikami na Insol Europe

Jakie są największe wyzwania stojące przed firmami w dzisiejszych czasach? Dziś nasi partnerzy mieli okazję zgłębić tę tematykę podczas konferencji INSOL Europe.

Konferencja, która tym razem odbywa się pod hasłem „Substance and Form”, rozpoczęła się od analizy aktualnych problemów, z którymi borykają się firmy w trudnej sytuacji finansowej. Inflacja, rosnące stopy procentowe, niepewność geopolityczna i kryzys energetyczny to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stoją obecnie podmioty gospodarcze.

Uczestnicy omawiali wdrażanie unijnych ram restrukturyzacji zapobiegawczej oraz oceniali ich skuteczność w różnych jurysdykcjach. Ważnym punktem była również dyskusja nad dyrektywą harmonizującą aspekty prawa upadłościowego, która wprowadza kontrowersyjne zasady dotyczące likwidacji mikroprzedsiębiorstw. Omówiono także wpływ sankcji UE wobec Rosji na postępowania upadłościowe.

INSOL Europe to cenne wydarzenie, podczas którego zdobyliśmy nowe spostrzeżenia na temat bieżących problemów związanych z niewypłacalnością i mogliśmy zaangażować się w dialog wraz z innymi ekspertami w dziedzinie upadłości i restrukturyzacji. Czekamy, co przyniesie następna edycja!