Aleksandra Kobylarz - BM Restrukturyzacje - BM Restrukturyzacje
Aleksandra Kobylarz

Aleksandra Kobylarz

Prawnik

Aleksandra Kobylarz

Wykształcenie

Studentka 4-go roku prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w kancelariach prawnych oraz sądzie. Współpracuje z kancelarią od 2023 r.

Specjalizacje

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa handlowego, w tym prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Doświadczenie

  • bieżąca obsługa prawna klientów;
  • kontakt z organami postępowania, w tym sądami oraz urzędami w zakresie pozyskiwania informacji;
  • analizy prawne, w tym analizy orzecznictwa sądowego;
  • tworzenie projektów pism procesowych, umów oraz dokumentów wewnętrznych;
  • praca w zespole prowadzącym postępowania restrukturyzacyjne oraz postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości;
  • obsługa systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Języki

Język angielski – poziom średniozaawansowany, język niemiecki – poziom średniozaawansowany, język luksemburski – poziom podstawowy.