Zatwierdzenie układu dla klienta z branży robót budowlanych. - BM Restrukturyzacje - BM Restrukturyzacje

Zatwierdzenie układu dla klienta z branży robót budowlanych.

15/03/2023

Zatwierdzenie układu dla klienta z branży robót budowlanych.

Z radością informujemy, że kolejny układ został zatwierdzony w postępowaniu o zatwierdzenie układu, w którym BM Restrukturyzacje pełniło funkcję nadzorcy układu.

Postępowanie należało do skomplikowanych z uwagi na ponad 50 wierzycieli i sumę wierzytelności ponad 3 mln złotych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu kliknij tutaj.