Wsparcie dla wierzycieli podczas restrukturyzacji, upadłości - BM Restrukturyzacje

Wsparcie dla wierzycieli

Oferujemy wsparcie i reprezentację wierzycieli uczestniczących w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Podejmujemy współpracę z wierzycielami będącymi spółkami, przedsiębiorcami indywidualnymi, konsumentami, podmiotami publicznymi i non-profit. Nasze działania koncentrujemy na zwiększeniu efektywności odzyskania niezależności oraz na ochronie interesów wierzyciela.

Obszary wsparcia i obsługi

Reprezentacja

Obsługa procesu dochodzenia wierzytelności

W postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych dużą rolę odgrywa właściwa i szybka reakcja, której brak może dużo kosztować wierzyciela. Prowadzimy negocjacje z dłużnikiem i innymi podmiotami. Obsługujemy cały proces dochodzenia wierzytelności: od zgłoszenia wierzytelności, głosowania nad układem do monitorowania wykonania planu podziału i planu restrukturyzacyjnego.

Reprezentujemy wierzycieli w ramach posiedzeń Rady Wierzycieli, która jest często niedocenianym narzędziem dla kontrolowania i wpływania na przebieg postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Kompleksowo obsługujemy i organizujemy posiedzenia rady wierzycieli.

Opiniowanie i analiza

Ocena poprawności założeń związanych z restrukturyzacją

Plan restrukturyzacyjny i test prywatnego wierzyciela to kluczowe dokumenty dla wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Przeprowadzamy audyt oceniając poprawność i realność wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz testu prywatnego wierzyciela.

Nadużywanie przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego to częste zjawisko. Na podstawie dokumentów postępowania, sprawozdań finansowych oraz danych rynkowych opiniujemy wiarygodność dłużnika lub upadłego i weryfikujemy wykonalność planów restrukturyzacyjnych.