W listopadzie 2023 r. zatwierdzono 5 układów, w których BM Restrukturyzacje pełniło funkcję nadzorcy układu. - BM Restrukturyzacje - BM Restrukturyzacje

W listopadzie 2023 r. zatwierdzono 5 układów, w których BM Restrukturyzacje pełniło funkcję nadzorcy układu.

27/12/2023

Kolejne 5 układów zatwierdzonych w listopadzie 2023 r. dla klientów z branży:

1. Budowlanej.
2. Nieruchomości..
3. Gastronomicznej (2 zatwierdzone układy)
4. Rybołówstwa.

Szczegóły spraw znajdziecie klikając w link