Postępowanie upadłościowe przedsiębiorstwa Kraków - BM Restrukturyzacje

Upadłość przedsiębiorstwa

Celem postępowania upadłościowego jest maksymalizacja zaspokojenia wierzycieli oraz zakończenie działalności nierentownego przedsiębiorstwa. W praktyce oznacza to sprzedaż majątku dłużnika, a następnie przeznaczenie uzyskanych środków na zaspokojenie wierzycieli. Postępowanie upadłościowe oferujemy:

  • firmom jednoosobowym, spółkom, wspólnikom spółek osobowych i członkom zarządu
  • podmiotom niewypłacalnym, które nie regulują swoich bieżących zobowiązań
  • podmiotom, które chcą w sposób bezpieczny i transparentny zakończyć działalność gospodarczą
  • członkom zarządów spółek w celu ochrony przed odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną

Obszary wsparcia i obsługi

Diagnoza przedsiębiorstwa

Dopasowanie narzędzi do konkretnego przypadku

Nie zawsze rozwiązaniem dla przedsiębiorstw niewypłacalnych jest upadłość. Przeprowadzamy analizę finansową i ekonomiczną przedsiębiorstwa, w celu ustalenia jego kondycji i przewidywanej dynamiki zadłużenia, określamy właściwe narzędzia dopasowane do konkretnego przypadku.

Każdy proces prawno-ekonomiczny powinien mieć stworzony plan i terminarz, przede wszystkim dla poczucia bezpieczeństwa naszego klienta. W postępowaniu upadłościowym ustalamy więc model i harmonogram działań.

Ochrona zarządu

Określenie odpowiedzialności członków zarządu

Pełnienie funkcji członka zarządu wiąże się z określonym ryzykiem i odpowiedzialnością osobistą w przypadku niewypłacalności spółki. Przeprowadzamy kompleksową analizę ryzyka – odpowiedzialności członków zarządu –  określamy odpowiednie środki minimalizujące je, określamy harmonogram działań.

Biorąc pod uwagę, że upadłość nie jest łatwym procesem dla członków zarządu, zapewniamy im doradztwo w podejmowaniu określonych decyzji strategicznych związanych z upadłością przedsiębiorstwa.

Reprezentacja w postępowaniu upadłościowym

Wsparcie klienta na każdym etapie procesu

Upadłość przedsiębiorstwa nie powinna oznaczać zerwania relacji z wierzycielami. Transparentna komunikacja stanowi podstawę podejmowanych działań. Wiemy też, że bieżąca kontrola organów postępowania upadłościowego i ochrona interesów upadłego przedsiębiorcy to duże wyzwanie, które wymaga nieszablonowego podejścia do sprawy i sprawnego reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację prawną.