Upadłość konsumencka Kraków, Bielsko-Biała - BM Restrukturyzacje

Upadłość konsumencka
Oddłużenie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

Obszar obsługi i wsparcia w zakresie upadłości konsumenckiej oferujemy osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz tym, które zakończyły działalność gospodarczą, były wspólnikami lub pełniły funkcje członków zarządu w spółkach. Przeprowadzamy cały proces oddłużenia od przygotowania wniosku upadłościowego do reprezentacji upadłego w trakcie trwania postępowania upadłościowego. Nasi specjaliści pełnią również funkcję syndyków , dlatego dobrze znają praktykę postępowań upadłościowych.

14 471

tyle upadłości konsumenckich ogłoszono w Polsce

1090

tyle upadłości konsumenckich ogłasza się średnio miesięcznie w Polsce

32%

o tyle zwiększyła się liczba upadłości konsumenckich w stosunku do 2019 r.

6 miesięcy

już nawet w takim czasie można uwolnić się od długów

Obszary wsparcia i obsługi

Upadłość konsumencka od „A do Z”

Kompleksowe wsparcie procesu upadłości konsumenckiej

Oferujemy kompleksowe wsparcie i obsługę w zakresie upadłości konsumenckiej. Nasze działania rozpoczynamy od analizy sytuacji majątkowej klienta, następnie przygotowujemy dokumentację i wniosek upadłościowy, kolejno reprezentujemy klienta przed syndykiem w postępowaniu upadłościowym.

Kwestia niewypłacalności nie dotyczy jedynie przedsiębiorców, może także dotknąć osoby fizyczne, takie, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Pojawienie się trudności w spłacaniu zobowiązań może wynikać nie tylko z niewłaściwego zarządzania własnymi finansami, ale też sytuacjami nieprzewidywalnymi, wypadkami. Dłużnik, który ma problemy z regulacją wszystkich swoich zobowiązań może dokonać ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W ramach działalności naszego biura BM Restrukturyzacja, przeprowadzamy naszych Klientów przez cały proces, tak aby mogli przywróć równowagę finansową w swoim budżecie.

Upadłość konsumencka – biura w Krakowie i Bielsku-Białej

Do tej pory, ogłoszenie upadłości kojarzyło się głównie z przedsiębiorstwami, chociażby z tego względu, że to zwykle one obracają większymi kwotami. Prawo, jednakże dopuszcza możliwość uruchomienia podobnego postępowania przez konsumentów, osoby fizyczne, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to proces, który pomaga w odzyskaniu kontroli nad własnymi finansami. Jest to swojego rodzaju reset, który umożliwia na nowo rozpoczęcie życia bez obawy przed wizytami windykatorów.

W jaki sposób działa upadłość konsumencka?

Jej ogłoszenie jest w pewnych punktach podobne do procesów, jakim podlegają przedsiębiorcy. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, z majątku dłużnika powstaje tzw. masa upadłościowa. W takim przypadku dłużnik traci prawo do zarządzania swoim majątkiem, a także korzystania z niego. Prawo do zarządzania nim zaczyna z kolei przysługiwać syndykowi wyznaczonemu przez sąd. Syndyk rozporządza wskazaną masą upadłościową pod nadzorem sędziego-komisarza.

W wyniku postępowania upadłości konsumenckiej, dłużnik może być zobowiązany do spłaty wierzycieli według ustalonego planu. Może także się zdarzyć, że w wyniku niewypłacalności długi zostają umorzone w całości lub części. Czasami zdarza się, że sąd umarza dług, nawet jeśli wcześniej ustalono plan spłat zobowiązań. Zwykle dzieje się tak w przypadku, kiedy dłużnik staje się niewypłacalny bądź nie może spłacić swoich długów przez chorobę, która uniemożliwia mu podjęcie pracy w celu uzyskiwania dochodu potrzebnego na spłatę zadłużeń.

Jak wygląda procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Przede wszystkim jest to proces skomplikowany, dlatego też warto zdecydować się na pomoc doradców, osób doświadczonych w branży, które posiadają wiedzę na temat procedur, przez jakie trzeba przejść. W ramach współpracy z biurem BM Restrukturyzacja, zajmujemy się między innymi analizą sytuacji ekonomicznej dłużnika, kompleksowo zajmujemy się zarządzaniem dokumentacją potrzebną do ogłoszenia upadłości konsumenckiej i wszystkimi innymi czynnościami mającymi na celu przywrócenie równowagi ekonomicznej dłużnikowi.

Wszystkie powyższe usługi wykonujemy między innymi na terenie Krakowa i Bielska-Białej, gdzie znajdują się nasze biura. Z naszych usług mogą skorzystać także mieszkańcy okolicznych miejscowości. Chętnie podejmiemy się pomocy w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

    Myślisz o oddłużeniu? Skontaktuj się z nami.

    Imię:
    Telefon kontaktowy:
    Email:
    Krótki opis sprawy (wysokość zadłużenia, wysokość majątku, liczba wierzycieli, przyczyny niewypłacalności):