Upadłość konsumencka – Q&A

08/10/2021

Spis treści:

 1. Dla kogo jest upadłość konsumencka? Niedawno zamknąłem moją firmę i pozostały mi po niej długi. Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką?
 2. Jakie dokumenty muszę przygotować do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
 3. Gdzie trzeba złożyć wniosek? Jakie są opłaty sądowe?
 4. Ile trzeba czekać na ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd?
 5. Czy po ogłoszeniu upadłości skontaktuje się ze mną syndyk?
 6. Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej mogę dalej dysponować swoim majątkiem? Co z moim wynagrodzeniem za pracę?
 7. Otrzymuje świadczenie 500+ na dwójkę dzieci. Czy syndyk może mi je zająć?
 8. Czy komornicy mogą wobec mnie dalej prowadzić postępowanie egzekucyjne?
 9. Czy syndyk weryfikuje dane przedstawione przeze mnie we wniosku?
 10. Posiadam dom, w którym mieszkam z rodziną. Czy mogę w nim dalej zamieszkiwać po ogłoszeniu upadłości? Czy syndyk może go sprzedać?
 11. Czy będę musiał spłacić swoje długi w całej wysokości?
 12. Co jeżeli nie będę wykonywał planu spłaty ustalonego przez sąd?

Dla kogo jest upadłość konsumencka? Niedawno zamknąłem moją firmę i pozostały mi po niej długi. Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest przewidziana wyłącznie dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie jest istotne kiedy twoja działalność gospodarcza została zakończona, ważne żeby na w momencie złożenia wniosku do sądu jej nie prowadzić.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Jakie dokumenty muszę przygotować do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Do przygotowania wniosku niezbędne jest przygotowanie:

1. Podstawowe dane osobowe, miejsce zamieszkania, adres, PESEL,

2. Wskazanie miejsce gdzie znajduje się nasz majątek (nieruchomości, ruchomości, samochód, nr rachunku bankowego itp.),

3. Wykaz majątku – listę wszystkich rzeczy które posiadamy i które mają jakąkolwiek wartość,

4. Spis wierzytelności – listę wszystkich naszych wierzycieli wraz z adresami, kwotą oraz adresem,

5. Informację czy na naszym majątku są jakieś zabezpieczenia rzeczowe (na przykład kredyt zabezpieczony hipoteką na domu),

6. Informację o naszych zarobkach w okresie ostatnich 6 miesięcy,

7. Informacje o naszych wydatkach w okresie ostatnich 6 miesięcy, w tym naszych dzieci, małżonka albo innych osób, które pozostają na naszym utrzymaniu (wydatki na jedzenie, leki, rachunki, telefon itp.),

8. Informację czy w okresie ostatnich 12 miesięcy dokonaliśmy sprzedaży albo darowizny nieruchomości albo udziałów w spółce,

9. Informację czy w okresie ostatnich 12 miesięcy dokonywaliśmy sprzedaży lub darowizny rzeczy o wartości przekraczającej 10 000 zł.

Te informacje są wystarczające do przygotowania kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Gdzie trzeba złożyć wniosek? Jakie są opłaty sądowe?

Wniosek powinieneś złożyć zawsze do sądu rejonowego właściwego ze względu na twoje miejsce zwykłego pobytu. Miejsce zwykłego pobytu to takie miejsce, gdzie znajduje się twój główny ośrodek życiowy i nie musi się pokrywać z adresem zameldowania. Zazwyczaj jest to miejsce gdzie mieszkasz i pracujesz. Pamiętaj, że w niekażdym sądzie w Polsce mieści się wydział upadłościowy więc przed złożeniem wniosku należy to sprawdzić.

Opłaty sądowe od wniosku o ogłoszenie upadłości są bardzo niskie i wynoszą 30 zł.

Ile trzeba czekać na ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd?

Po złożeniu wniosku sąd musi rozpoznać twój wniosek. W zależności od sądu okres rozpoznawania wniosku wynosi od kilku tygodni do 3-4 miesięcy. Niestety z naszej praktyki wynika, że im większe miasto, tym dłużej trzeba czekać na rozpoznanie naszej sprawy.

Co dalej po ogłoszeniu upadłości

Czy po ogłoszeniu upadłości skontaktuje się ze mną syndyk?

Tak, najlepiej jeżeli już we wniosku wskażesz swoje dane kontaktowe jak numer telefonu lub adres e-mail, żeby ułatwić syndykowi możliwość szybkiego kontaktu.

Syndyk umówi się z tobą na spotkanie informacyjne gdzie poinformuje cię o wszystkich ograniczeniach związanych z ogłoszeniem upadłości oraz zbierze niezbędne informacje o twoim stanie majątkowym i rodzinnym.

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej mogę dalej dysponować swoim majątkiem? Co z moim wynagrodzeniem za pracę?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie możesz swobodnie dysponować swoim majątkiem. Nie będziesz mógł na przykład korzystać w pełni ze swojego rachunku bankowego ponieważ część środków zostanie przeznaczona na bieżące koszty postępowania.

Jeżeli pracujesz na podstawie umowy o pracę to część twojego wynagrodzenia również zostanie przeznaczona na koszty postępowania. Zazwyczaj jest to 50 % wynagrodzenia, ale od tej reguły są pewne wyjątki jeżeli na przykład masz kogoś na utrzymaniu lub twoje wynagrodzenie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia krajowego.

Otrzymuje świadczenie 500+ na dwójkę dzieci. Czy syndyk może mi je zająć?

Nie. Syndyk nie może zająć takiego dochodu jak alimenty, 500+, diety, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne czy stypendia.

Czy komornicy mogą wobec mnie dalej prowadzić postępowanie egzekucyjne?

Nie. Z momentem ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszystkie postępowania egzekucyjne zostają zawieszone, a w dalszej kolejności umorzone. Nie można również wszczynać nowych postępowań egzekucyjnych.

Czy syndyk weryfikuje dane przedstawione przeze mnie we wniosku?

Tak. Syndyk przede wszystkim ma obowiązek zwrócić się do urzędu skarbowego, KRS oraz ZUS z zapytaniem o twoją sytuację finansową w okresie ostatnich 5 lat. Dodatkowo syndyk może skierować do komornika wniosek o poszukiwanie majątku żeby dokładnie ustalić czy dane dotyczące posiadanych nieruchomości, samochodów i innego majątku zostały przez ciebie podane zgodnie z prawdą.

Jeżeli zachodzą jakieś rozbieżności syndyk poinformuje o tym sąd, co może być przesłanką do umorzenia postępowania upadłościowego.

Posiadam dom, w którym mieszkam z rodziną. Czy mogę w nim dalej zamieszkiwać po ogłoszeniu upadłości? Czy syndyk może go sprzedać?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie tracisz prawa do zamieszkiwania w posiadanej przez siebie nieruchomości. Co prawda wchodzi on do masy upadłości i syndyk powinien dokonać jego sprzedaży, ale do czasu zaoferowania go nabywcom (a więc często jeszcze kilka miesięcy po ogłoszeniu upadłości) możesz w nim dalej zamieszkiwać.

Co więcej, w przypadku sprzedaży domu lub mieszkania, z sumy uzyskanej ze sprzedaży wydziale się kwotę, która powinna wystarczyć na wynajem lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości na okres od 12 do 24 miesięcy.

Spłata długów

Czy będę musiał spłacić swoje długi w całej wysokości?

Nie. W ramach postępowania upadłościowego zostanie przygotowany plan spłaty wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli to dokument, który określa w jaki zakresie i w jakim okresie będziesz musiał dokonywać spłat. Plan spłaty zasadniczo nie powinien przekraczać okresu 36 miesięcy. Sąd ustali jaką kwotę w tym okresie będziesz przeznaczać na spłatę swoich wierzyciele biorąc pod uwagę twoją sytuację majątkową i zdolności zarobkowe.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli sąd ustali, że jesteś trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli, może dojść do umorzenia twoich zobowiązań bez ustalania planu spłaty.

Co jeżeli nie będę wykonywał planu spłaty ustalonego przez sąd?

W takim wypadku sąd może uchylić plan spłaty, a twoje zobowiązania nie zostaną umorzone.

Możesz również w trakcie wykonywania planu spłaty, jeżeli nie jesteś w stanie wywiązywać się z określonych w nim obowiązków, zwrócić się do sądu o jego zmianę. Sąd może przedłużyć termin spłaty wierzycieli na dalszy okres który nie przekroczy dodatkowych osiemnastu miesięcy.