Statystyki uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych. - BM Restrukturyzacje - BM Restrukturyzacje

Statystyki uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych.

15/07/2022

Statystyki uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych.

Publikujemy statystyki prowadzonych przez nas postępowań restrukturyzacyjnych. Dbamy o transparentność naszego działania.

– 68,7% – zatwierdzonych prawomocnie układów
– 19,2% – brak przyjęcia układu
-12,1% – wnieśliśmy o uchylenie skutków obwieszczenia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Co istotne nie odnotowaliśmy przypadku, w którym sąd nie zatwierdził przyjętego przez nas układu.