Rozpoczęcie współpracy z Bibby Financial Services w zakresie faktoringu firm w restrukturyzacji. - BM Restrukturyzacje - BM Restrukturyzacje

Rozpoczęcie współpracy z Bibby Financial Services w zakresie faktoringu firm w restrukturyzacji.

26/08/2022

Rozpoczęcie współpracy z Bibby Financial Services w zakresie faktoringu firm w restrukturyzacji.

BM Restrukturyzacje nieustannie podnosi jakość świadczonych usług doradztwa restrukturyzacyjnego. Jednym z kluczowych obszarów wsparcia firmy w kryzysie jest pozyskanie finansowania. Nie jest to zadanie łatwe. BM Restrukturyzacje nawiązało współpracę z Bibby Financial Services w zakresie faktoringu klasycznego oraz zakupowego. Firmy w restrukturyzacji będą mogły skorzystać z takiego finansowania, co znacząco poprawi ich płynność finansową.