Rolnicy
Restrukturyzacja gospodarstw rolnych

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne mogą skorzystać z oddłużenia (restrukturyzacji) w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Z oddłużenia mogą skorzystać rolnicy indywidualni, którzy prowadzą gospodarstwo samodzielnie lub wspólnie z inną osobą.

Oddłużanie i restrukturyzacja gospodarstw rolnych

 1. Jak działa oddłużenie w kilku krokach?
  • Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny analizuje sytuację majątkową rolnika. Analizuje zadłużenie, które posiada dłużnik i możliwość redukcji zadłużenia, rozłożenia długów na raty lub odroczenia płatności
  • Jeżeli analiza wykaże, że możliwa jest restrukturyzacja rolnik zawiera umowę z doradcą restrukturyzacyjnym o prowadzenie procesu oddłużania i następuje otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (zwykle trwa to ok. 7 dni)
  • Doradca restrukturyzacyjny razem z rolnikiem sporządza propozycje spłaty zadłużenia dopasowane do możliwości finansowych dłużnika
  • Doradca restrukturyzacyjny sporządza spis wierzycieli oraz przeprowadza głosowanie nad propozycjami spłaty zadłużenia przez wierzycieli
  • Po przegłosowaniu układu doradca restrukturyzacyjny składa wniosek o zatwierdzenie propozycji spłaty zadłużenia przez sąd restrukturyzacyjny
  • Po zatwierdzeniu propozycji spłaty zadłużenia przez sąd restrukturyzacyjny rolnik rozpoczyna spłatę swoich zobowiązań zgodnie z zatwierdzonymi propozycjami spłaty

Szczegółowe informacje na temat restrukturyzacji pozasądowej znajdziecie Państwo w zakładce Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego – poradnik.

Zobacz krótką prezentacje z najważniejszymi informacjami o restrukturyzacji gospodarstwa rolnego

  Myślisz o oddłużeniu? Skontaktuj się z nami.

  Imię:
  Telefon kontaktowy:
  Email:
  Krótki opis sprawy (wysokość zadłużenia, wysokość majątku, liczba wierzycieli, przyczyny niewypłacalności):