Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego – poradnik

19/11/2021

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne mogą skorzystać z oddłużenia (restrukturyzacji) w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Z oddłużenia mogą skorzystać rolnicy indywidualni, którzy prowadzą gospodarstwo samodzielnie lub wspólnie z inną osobą.

Jak działa oddłużenie w kilku krokach?

1) Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny analizuje sytuację majątkową rolnika. Analizuje zadłużenie, które posiada dłużnik i możliwość redukcji zadłużenia, rozłożenia długów na raty lub odroczenia płatności.
2) Jeżeli analiza wykaże, że możliwa jest restrukturyzacja rolnik zawiera umowę z doradcą restrukturyzacyjnym o prowadzenie procesu oddłużania i następuje otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (zwykle trwa to ok. 7 dni).
3) Doradca restrukturyzacyjny razem z rolnikiem sporządza propozycje spłaty zadłużenia dopasowane do możliwości finansowych dłużnika.
4) Doradca restrukturyzacyjny sporządza spis wierzycieli oraz przeprowadza głosowanie nad propozycjami spłaty zadłużenia przez wierzycieli.
5) Po przegłosowaniu układu doradca restrukturyzacyjny składa wniosek o zatwierdzenie propozycji spłaty zadłużenia przez sąd restrukturyzacyjny.
6) Po zatwierdzeniu propozycji spłaty zadłużenia przez sąd restrukturyzacyjny rolnik rozpoczyna spłatę swoich zobowiązań zgodnie z zatwierdzonymi propozycjami spłaty.

Jak chroni rolnika restrukturyzacja?
1) Zawieszone są wszelkie postępowania egzekucyjne – komornik nie może podejmować żadnych czynności.
2) Nie można wszczynać wobec rolnika żadnych nowych postępowań egzekucyjnych
3) Nie można wypowiadać rolnikowi najważniejszych umów.
4) Rolnik nie jest zobowiązany do spłaty żadnych zaległych długów – wszystkie zaległości zatrzymują się.

Jakie długi można objąć restrukturyzacją?

Wszystkie długi mogą być objęte restrukturyzacją- dotyczy to również składek KRUS, podatków i innych zobowiązań od podmiotów państwowych lub publicznych. Wyjątkiem są alimenty.

Jakie propozycje spłaty można zaproponować?

Nie ma ograniczeń co do propozycji spłaty w szczególności można zaproponować: redukcje kwot, umorzenie odsetek, rozłożenie na raty, odroczenie płatności.

Ile trwa oddłużenie (restrukturyzacja)?

Restrukturyzacja trwa zwykle od 4 – 12 miesięcy. W tym czasie rolnik nie płaci żadnych zaległych zobowiązań. Musi jednak płacić zobowiązania bieżące powstałe po otwarciu restrukturyzacji.

Ile kosztuje restrukturyzacja?

Wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego ustalane jest indywidualnie i zależy od ilości wierzycieli, wysokości zadłużenia oraz stopnia skomplikowania sprawy.