Przygotowana likwidacja, upadłość pre-pack - BM Restrukturyzacje

Pre-pack
Przygotowana likwidacja

Przygotowaną likwidację, tak zwany pre-pack, oferujemy inwestorom i wierzycielom niezależnie od rozmiaru i formy działalności. Nasze działania możemy zorientować na:

  • zakupie atrakcyjnych składników majątkowych (całego przedsiębiorstwa) w upadłości
  • możliwości zastosowania dyskonta z tytułu upadłości
  • nabyciu składników majątkowych bez obciążeń i ryzyka prawnego

35%

może wynieść dyskonto z tytułu nabycia aktywów w pre – pack

Możliwość nabycia przedsiębiorstwa lub wybranych aktywów upadłego bez konieczności uczestniczenia w przetargu

Obszary wsparcia i obsługi

Aktywa i rynek distressed assets

Znalezienie korzystnych ofert nabycia aktywów w pre-pack

Współpracujemy z podmiotami z branży distressed assets w procesie identyfikacji i poszukiwania aktywów. Wspieramy naszych klientów w znajdywaniu korzystnych ofert na nabycie aktywów w pre-pack.

Mając na uwadze fakt, że aktywa podmiotów niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością generują określone ryzyka prawne, przeprowadzamy audyt prawny, który określa poziom ryzyka, model transakcji oraz ewentualny poziom opłacalności.

Współpracujemy z biegłymi rzeczoznawcami z zakresu wyceny przedsiębiorstw, nieruchomości oraz ruchomości. Wycena aktywów do pre-pack wymaga doświadczenia i znajomości specyfiki szacowanego aktywa. Co więcej, podejmujemy także współpracę podmiotami oferującymi finansowanie transakcji nabycia aktywów w pre-pack.

Reprezentacja w przygotowanej likwidacji (pre-pack)

Wsparcie klienta w procesie przygotowanej likwidacji

Właściwe przygotowanie wniosku pre-pack determinuje jego skuteczność. Wiele procesów pre-pack kończy się niepowodzeniem z uwagi na błędy formalne. Nasze doświadczenie w przygotowywaniu wniosków pozwala je eliminować.

Rozpoznanie wniosku pre-pack jest skomplikowanym procesem, w którym ścierają się interesy wierzycieli, upadłego i inwestorów. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w procesie pre – pack dla upadłego wierzycieli, jak również inwestorów bazujące na przemyślanym planie działania.