Covid-19
Zagrożenie dla działania firm

Pandemia koronawirusa ma realny negatywny wpływ na funkcjonowanie wielu firm. Liczni przedsiębiorcy są zagrożeni upadłością. Szybka i kompetentna reakcja na pojawiające się problemy finansowe może uchronić biznes.

Będąc specjalistami w zakresie restrukturyzacji, obsługujemy klientów także kwestii trudności związanych bezpośrednio z obecną sytuacją pandemii.

COVID-19: zakres wsparcia dla firm

  1. Nasza oferta obejmuje wsparcie przedsiębiorców w uzyskaniu finansowania z tarcz kryzysowych i finansowania prywatnego (private equity).
  2. Ponadto zajmujemy się restrukturyzacją pozasądową, którą oferujemy jednoosobowym firmom i spółkom niezależnie od wysokości przychodów i rozmiaru przedsiębiorstwa. Te rodzaj restrukturyzacji charakteryzuje się:
    • ochroną przed egzekucją i wypowiedzeniem kluczowych umów na okres 4 miesięcy
    • brakiem udziału sądu na etapie otwarcia i zawarcia układu
    • średnim czasem uzyskania ochrony w wymiarze 7 – 14 dni
    • obniżonymi kosztami postępowania w stosunku do klasycznej restrukturyzacji sądowej

Więcej informacji o obszarach wsparcia i obsługi naszych klientów w związku z restrukturyzacją pozasądową znajdziecie Państwo w zakładce Firma w kryzysie.