Bartosz Magnowski współautorem publikacji „Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości – perspektywa międzynarodowa i polska”

17/08/2021

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją z serii Monografie Prawnicze wydawnictwa C.H. Beck, której współautorem jest adwokat, doradca restrukturyzacyjny Bartosz Magnowski. Publikacja „Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości – perspektywa międzynarodowa i polska” pod redakcją Rafała Adamusa, Macieja Geromina, Bartosza Groele oraz Zbigniewa Miczka została poświecona Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (tzw. dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości).

Pozycja dostępna jest w sprzedaży zarówno w formie papierowej jak i postaci e-booka: https://www.ksiegarnia.beck.pl/19988-dyrektywa-o-restrukturyzacji-i-upadlosci-perspektywa-miedzynarodowa-i-polska-rafal-adamus-prof-ucz-uo#opis