Artykuł Bartosz Magnowskiego i Kamili Notki w Dzienniku Gazeta Prawna o niezasadnym pobraniu środków pieniężnych z konta firmy w restrukturyzacji. - BM Restrukturyzacje - BM Restrukturyzacje

Artykuł Bartosz Magnowskiego i Kamili Notki w Dzienniku Gazeta Prawna o niezasadnym pobraniu środków pieniężnych z konta firmy w restrukturyzacji.

05/07/2022

Bartosz Magnowski i Kamila Notka w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna w dodatku Firma i Prawo piszą o tym jak powinna bronić się firma, której pomimo zatwierdzonego prawomocnie układu bank pobiera z konta środki i zalicza je na swoje zobowiązania.

Artykuł nawiązuje do prawdziwej sprawy z naszej praktyki, która po interwencji BM Restrukturyzacje zakończyła się zwrotem zabranych środków przez bank.